logo·成人高考
自学考试
您现在的位置: 湖北成人教育网 - 复习资料

2019年成人高考专升本《语文》考前冲刺练习题及答案6

来源: 湖北成人教育网     2019-05-02

2019年成人高考专升本《语文》考前冲刺练习题及答案6

阅读题:

1、阅读下面一段文字,然后回答问题:

狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰:“非我也,岁也。”是何异于刺人而杀之,曰:“非我也,兵也。”王无罪岁,斯天下之民至焉。

问:(1)“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发”两句采用了什么表现方法?

(2)这两句反映了当时怎样的社会现实?

(3)请找出这段文字中的喻体和被喻体。

答:(1)对比。

(2)反映了贫富悬殊、尖锐阶级对立的现实。同时也揭露了统治者不顾百姓的死活。

(3)喻体;刺人而杀之,曰:“非我也,兵也”。

被喻体:人死,则曰:“非我也,岁也”。

2、阅读下面一段话,然后回答问题:

秋水时至,百川灌河;泾流之大,两涘渚崖之间不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰。

问:(1)在这段文字中河伯的心态发生了怎样的变化?

(2)引起河伯心态变化的原因是什么?

(3)河伯心态变化说明了什么?

(4)从这段文字中可以引出一个怎样的成语?

答:(1)由沾沾自喜到自识其丑,“望洋兴叹”。

(2)因为它离开了黄河狭小的天地,看到了大海辽阔的景象,才感到了自己的渺小。

(3)说明人的认识要受到所处环境的影响和制约。

(4)望洋兴叹。

3、阅读下面一段文字,然后回答问题:

井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者。

问:(1)这段话告诉我什么道理?

(2)什么叫“曲士”?

(3)这段话运用了哪些修辞?

答:(1)人的认识要受到各种主客观条件的制约,因而是十分有限的。

(2)生活在穷乡僻壤里的人物。

(3)比喻和排比。

4、阅读下面一段话,然后回答问题。

计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎?计中国之在海内,不似稊米之在大仓乎?号物之数谓之万,人处一焉;人卒九州,谷食之所生,舟车之所通,人处一焉;此其比万物也,不似豪末之在于马体乎?

问:(1)这段文字说明了什么道理?

(2)这段文字运用了什么论证方法?

(3)运用了什么修辞手法?

(4)从这段文字来看,庄子的散文在运用比喻的时候有什么显著的特点?

答:(1)说明在无限广大的宇宙中,人的认识和作为市十分有限的。

(2)类比法和对比法。

(3)排比句和反诘句。

(4)连类而及,层次叠出。

5、阅读下面一段话,然后回答问题。

昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里傒于宛,迎蹇叔于宋,来邳豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从;功施到今。昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负於秦哉!向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。

问:(1)找出这段文字的中心句。

(2)这段文字运用了哪两种论证方法。

(3)本段文字所列举的秦国四大君王用客成功侧重点有什么不同?

答:(1)“此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负於秦哉”。

(2)归纳法和对比法。

(3)写秦穆公重在写他求士称霸;写秦孝公重在写他变法图强;写秦惠王重在写他四面扩张;写秦昭王生在写他打击豪门,加强中央集权。

湖北成人高考报名方式:

①.提前选好学校和专业等待系统开通后报考,湖北成人高考开通时间在每年的9月初

②.网报地址为湖北教育考试院的成人高考报名系统

声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

查看自学考试最新资讯

  • 联系方式
  • 投诉与建议电子邮箱:272223086@qq.com
  • 联系方式: 13117063983